Tværbommen

Norconsult A/S – som totalrådgiver – harl i samarbejde med KHS Arkitekter forestå renovering af tage, al-taner, facader m.m.

Bebyggelsen består af en boligblok i 3 etager med kælder, i alt 27 lejligheder, alle med altan. Den er opført i 1969-71 som et betonelementbyggeri af Larsen & Nielsen-typen og er nu gennemgået en omfattende renovering.

Det eksisterende flade tag efterisoleres og facaderne isoleres udvendigt og påføres efterfølgende en pudsoverflade.
Ved alle trapper etableres et nyt indgangsparti udført af stål/glas, som er gennemgående i alle etager.

Alle vinduer er udskiftet, og samtlige altaner inddækket.
I lejlighederne udskiftes varmerør under gulve, der lægges nye gulve, og el-installationer fornys.
I kælder er alle hovedvandledninger og alle tilhørende stigstrenge udskiftet.

Der etableres dørtelefonanlæg ved alle opgange.

Udearealerne er renoveret med etablering af nye belægninger, haveanlæg og boldbane.

Norconsult har forestået byggeledelse og beboerkoordinering / genhusning gennem hele byggeperioden. Desuden nar Norconsult stået for løbende udarbejdelse af informationsmateriale til beboerne.

 

Fakta

  • Bygherre: Lejerbo
  • Beliggenhed: Gentofte
  • Samarbejdspartner. KHS Arkitekter
  • Anlægssum: 25 mio
  • Størrelse: 27 boliger

Kontaktperson

Profilbillede av Lasse Hundborg
Lasse Hundborg
Direktør for Byggeri og Anlæg