Theodora Hus

Byggefeltet er beliggende i den nord-vestlige del af Carlsberg Byen. Den kommende nybyggede del af byggeafsnittet er placeret langs den fredede Ny Carlsbergvej lige før Elefantporten.
Denne del af bygningen grænser imod vest op til Ottilia Jacobsens Plads, og imod syd til byggeafsnittets sydlige del, som i sin bygningskrop indeholder et af Carlsberg Byens 9 tårnhuse - et tårn på 80 meters højde.

Den østlige del af byggeafsnittet er den delvis bevaringsværdige Gærkælder-forbygning. En bygning som bevares i hele sin længde imod Carlsberg Byens hovedplads, Bryggernes Plads.

Byggefeltets placering stiller store krav til byggeriets arkitektoniske udformning, og byder til respekt for de historiske rammer. Samtidig udfordres den kommende bebyggelse af stor højdeforskel fra øst imod vest.
Bebyggelsen skal rumme såvel boliger som erhverv. Der etableres 2-6 væresles lejligheder med arealer fra 57 til 180 m2. Erhvervsarealerne placeres i hele den bevaringsværdige del, samt i byggeriets stueplan. Der skal indtænkes en café/restaurant i stueetagen imod Ottilia Jacobsens Plads. Der skal endvidere plan-lægges med café-koncept i Gærkælder Forbygningens kælder, evt. med en indskudt etage.

Opførelse af p-kælder i to plan under hele karréen. P-kælderen skal efterfølgende kunne sammenbygges med tilsvarende kælder i to plan under det sydlige byggeafsnit. Det bemærkes, at kælderen under det aktuelle byggeafsnit og kælderen i det sydlige felt vil blive udstykket i hver sin matrikel, hvilket indebærer adskillelse imellem de to kældre iht. gældende regler.

 

Fakta

  • Bygherre: Carlsberg Byen
  • Beliggenhed: Valby
  • Samarbejdspartnere: Adept, BNS
  • Anlægssum: 180 mio
  • Størrelse: 8.800 m2, kælder 3.500 m2

Kontaktperson

Profilbillede av Lars Bech Jensen
Lars Bech Jensen
Afdelingsleder Arkitekt