Rødkilde Skole

-

Rødkilde Skole består arkitektonisk af bygninger fra to forskellige historiske perioder. De oprindelige bevaringsværdige bygninger fra 1940’ernes modernistiske periode og udvidelsen fra 2003 fra moderne tid.

I projektet fokuseres på at Rødkildes Skoles indvendige læringsmiljøer bindes sammen som én samlet skole.
I projektet vil den udvendige arkitektoniske fremtræden ikke blive ændret. Dog vil de oprindelige bygninger blive renoveret i form af partielle facadereparationer og udskiftning af vinduer.

Trivsel & sammenhængskraft
Rødkilde Skole fra 1948 er en korridorskole med senere tilbygninger i 1997 og 2003.
Skolen var forud for renoveringen i ekstraordinær dårlig stand. Udover de nødvendige opdateringer for at leve op til standarderne for Fremtidens Skole var fokus på at etablere stærke læringsmiljøer både inde og ude.

Bæredygtighed
Helhedsrenoveringen blev fra starten tænkt og budgetteret som en kombination af udvalgte indsatsområder, der indgik i en samlet bæredygtighedsvurdering, herunder genopretning/vedligehold, energioptimering, indeklima, klimatilpasning, modernisering og tilgængelighed, tiltag målrettet integreret læring samt genanvendelse af bygningselementer og materialer.

Klimatilpasning
Vi har arbejdet med Lokal Afledning af Regnvand i udearealerne og bl.a. etableret en LAR-rende med natursten, der opsamler regnvand fra tage og terræn samt etableret af et undervisningsmiljø i relation til de bæredygtige vandhåndteringsløsninger.

Fakta
Bygherre: Københavns Kommune
Beliggenhed: København
Samarbejdspartnere: TRUST, Enemærke & Petersen, Kant Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt
Størrelse: 12.000 m2

Kontaktperson

Profilbillede av Thomas Abildgren Hansen
Thomas Abildgren Hansen
Gruppeleder