Ragnarock - Danmarks Rockmuseum

Et nedlagt industriområde i Roskilde er under transformation til en kreativ, musisk bydel kaldet Musicon. Områdets karakter er præget af gamle industrihaller og store, ubebyggede arealer.

Musicon

Rockmagnetens nybyggeri vil i hovedtræk bestå af tre hver for sig meget markante bygninger oven på Mucicons gamle, eksisterende fabrikshaller. De tre bygninger vil være domicil for henholdsvis Danmarks Rockmuseum, Roskilde Festival Højskole og Roskildegruppen. I de eksisterende haller indrettes Bydelshuset til brug for undervisning, værksteder, udstillinger, administration og meget andet.

Ragnarock

Museet, der er på fire etager, er placeret markant mellem to af de eksisterende haller og vil være hævet over terræn med en kraftig udkragning til markering af indgangen til Bydelshuset. Stueeta-gen indeholder foyer og scene, billetsalg, toiletter, garderobe samt elevatorer til etagerne med administration på 1. sal og udstillingsarealer på 2. og 3. sal. Rockmuseets foyer er ud over at være indgang til museet også en fælles indgang til hele Bydelshuset, og samtidig kan foyeren be-nyttes som scene for koncerter m.m

Fakta

  • Bygherre: Danmarks Rockmuseum m.fl
  • Beliggenhed: Roskilde.
  • Samarbejdspartnere: COBE, MVDRV
  • Anlægssum: 110 mio
  • År: 2016

Kontaktperson

Profilbillede av Jacob Ilsøe
Jacob Ilsøe
Direktør, Byggeri og Anlæg