Ravnkildevej

.

Himmerland Boligforening gennemfører i disse år en ambitiøs helhedsplan for en hel bydel i Aalborg Øst, hvor bæredygtighed er et gennemgående tema på alle parametre, som miljø, sociale forhold og økonomi.

Anden etape, der udgør 245 boliger ud af den samlede plan med i alt 1100 boliger og et budget på 1,2 mia. kr., er netop skudt i gang med Norconsult-KAAI som vindere af arkitektkonkurrencen i samarbejde med EFFEKT arkitekter og SLA landskabsarkitekter.

Infrastrukturen ændres
Bebyggelsesplanen er tidstypisk med en stor central parkeringsplads, som man ankommer til ad adgangsveje der alle ender blindt i bebyggelsen. Bebyggelsen har en enorm udstrækning og er uden særlige landmarks, så selv stedkendte ofte kan mister orienteringen.

I konkurrenceprojektet ændres de blinde adgangsveje, så de fremover bliver gennemgående, og de centrale parkeringspladser udraderes – i en bevidst strategi – af nyt infill byggeri. De nye boligveje føres ind mellem blokkene med bolignær parkering, der understøtter nærmiljøet. Ankomst til boligerne kommer fremover til at vende ud mod den fælles ankomstvej, så beboerne har mulighed for at møde hinanden, og samtidig får de private haver på modsatte sider.

Med den ændrede ankomst ad boligveje mellem hver anden blok, udnyttes beliggenheden i det skrånende terræn intelligent. Med forandringerne opstår der helt naturligt niveaufri adgang til stuelejlighederne, og dermed øges tilgængeligheden til en lang række boliger – uden dyre elevatorinstallationer.

Bygningerne forandres
Bygningernes geometri og udtryk forandres radikalt - og det er ikke forandringer for forandringens skyld. Men når bebyggelsens massive kuldebroer fjernes, udnyttes de muligheder der opstår, som et naturligt afsæt for en bearbejdning af facaderne og området overordnede arkitektur.

Arkitektur, teknik og bæredygtighed går hånd i hånd gennem alle faser i planlægningen af den store ambitiøse forandringsproces – alt sammen med det overordnede mål: at skabe attraktive boliger i et attraktivt kvarter.

 

Fakta

  • Bygherre: Himmerland Boligforening
  • Beliggenhed: Ravnkildevej, Aalborg Ø
  • Samarbejdspartnere: Arkitekt: EFFEKT, Landskab: SLA og BY+LAND
  • Størrelse: 257 boliger

Kontaktperson

Profilbillede av Brian Mumgård
Brian Mumgård
Afdelingsleder

Relaterede projekter