Pritzels Fabrik

Ejendommen, som er bygget i 1909 og været anvendt til lettere industri, har stået tom en del år med et omfattende forfald til følge. Den er i 2 etager plus en tagetage og opført som en fuldmuret bygning med træbjælkelag og en tagkonstruktion udført af træ i manzardprofil.

Der er gennemført en omfattende renovering og ombygning af ejendommen, som gør den velegnet til et firmadomicil.
Adgangsforholdene er ændret ved bl.a. at etablere et udvendigt trappetårn med elevator, og stueetagearealet udvidet med 45 m2 til et caféområde placeret ved den ene gavl.

Hele tagkonstruktionen er fornyet, og som førhen udført som et manzardtag, men nu med et hemsareal.

Grundlæggende fremtræder den renoverede ejendom med en facadestruktur, som den oprindelig blev bygget, det vil sige med stueetagen udført pudset og 1. salen udført med blank murværk samt tagetagens manzard- og sadeltag belagt med naturskifer.

 

Fakta

  • Bygherre: Havnens Entreprise A/S
  • Beliggenhed: Kgs. Lyngby
  • Samarbejdspartner: Jesper Kindt-Larsen
  • Anlægssum: 15 mio
  • Størrelse: 1000 m2

Kontaktperson

Relaterede projekter