Politiskolen i Vejle

.

Den nye politiskole i Vejle er realiseret med udgangspunkt i de eksisterende bygninger på stedet. Vi har tilført nye bygningsafsnit på ca 9.500 m², så skolens i alt 20.000 m² samlet set tegner en klar og enkel organisering, der tilgodeser krav til de funktionelle sammenhænge, der er brug for ifm. uddannelse af politielever.

De nye undervisningsfaciliteter omfatter en række læringsrum, træningslokaler, et auditorium og en idrætssal opbygget om et stort samlende atrium, der rummer kantine og opholdsarealer for skolens elever.
Herudover rummer skolen personale- og administrationsafsnit samt værelser til overnatning i forbindelse med efter- og videreuddannelse og et produktionskøkken med en kapacitet på 500 personer.

Aktive grønne uderum
Skolens grønne uderum omfatter løbebaner og træningsfaciliteter samt et afgrænset område til politiets køretøjer. I dette område findes ligeledes indendørs og udendørs faciliteter til simulerede træningsforløb .
Eksisterende regnvandsbassiner er blevet opdateret og udvidet og indgår som en naturlig del af landskabet.

Samskabelse
Projektet er udarbejdet i tæt samarbejde med Rigspolitiet, herunder Politiets fremtidige brugere og undervisere på skolen.

Norconsult har udover projektering inden for alle ingeniørdiscipliner desuden projekteret og forestået et særskilt udbud vedr. sikringstekniske anlæg.

Fakta

Bygherre: Bygningsstyrelsen
Beliggenhed: Vejle
Samarbejdspartner: Erik Arkitekter
Størrelse: 20.000 m²

Kontaktperson

Profilbillede av Martha Quistgaard
Martha Quistgaard
Avdelingsleder Kontor