Psykiatrisk Center Ballerup

-

Ny Psykiatri Ballerup etableres som et led i Region Hovedstadens ønske om at give bedre rammer for patientbehandlingen i Psykiatrien og for at kunne tilbyde den bedst mulige faglige behandling til regionens borgere.

Det er besluttet at samle al behandling af voksne med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup (PC Ballerup). Samlingen indebærer, at der skal udføres et nyt byggeri på PC Ballerup på ca. 6.000 m2 samt tilhørende uderum og parkeringsområder, hvor aktiviteten kan samles.

Ny Psykiatri Ballerup gennemføres i tre selvstændige delprojekter, hvoraf nærværende projekt udgør det tredje og største delprojekt, og omfatter nybyggeri til behandlingen af voksne med spiseforstyrrelser samt tilhørende fælles funk-tioner for PC Ballerup som bl.a. kantine, mødefaciliteter og parkering.

I udvalgte områder kan udføres døgnrytmebelysning, hvor man blander lysfarverne (Rød Grøn og Blå). Seneste forskning har vist hvor stor betydning lyset har for vores psykiatriske velfbefindende.
Ved døgnrytmebelysning efterlignes so-lens døgnrytme.

Projektet er præcertificeret til DGNB Guld.

fakta

  • Bygherre: Region Hovedstaden
  • Beliggenhed: Ballerup
  • Samarbejdspartner: Rubow Arkitekter, Bogl Landskab
  • Størrelse: 6.000 m2

 

 

 

Kontaktperson

Profilbillede av Jacob Ilsøe
Jacob Ilsøe
Direktør, Byggeri og Anlæg