Østre Landsret - Nordhavn

-

Et DGNB-Guld-byggeri i en bæredygtig bydel

Ny Østre Landsret er et ambitiøst byggeprojekt med 20 retssale, forhal og ventearealer, administrative lokaler, café samt kantine med produktionskøkken.

Projektet er udført i OPP – en samarbejdsform, der kræver, at alle parter finder sig til rette i nogle andre roller end de traditionelle: den private part skal f.eks. ikke kun udføre, men også drifte og vedligeholde byggeriet i en årrække. Det medfører et stort incitament til at udtænke langtidsholdbare og helhedsorienterede løsninger, hvilket også er helt afgørende for at opnå bæredygtighedscertificeringen DGNB-Guld.

De mange funktionsspecifikationer stiller også høje krav til designopgaven, hvor bæredygtighedsbegrebet dækker over alt fra materialevalg, energioptimering, arbejdsmiljø, driftsperspektiver, sikkerhedsspørgsmål med meget mere.

Mennesker og trivsel
Det nye byggeri danner rammerne om en moderne arbejdsplads, hvor fleksible og dynamiske rumligheder er med til at understøtte behov for multifunktionalitet og sikkerhed på tværs af brugergrupper. 

Retsbygningen er inddelt med zoner til forskellige brugergrupper. Samtidig er det en offentlig bygning, hvor pårørende og journalister skal have adgang. Desuden skal der være særligt sikrede zoner for varetægtsfængslede og arbejdsområder for dommere og advokater.


DGNB handler ikke kun om at bygge bæredygtigt - det handler også om at skabe rum, der understøtter de mennesker, der færdes og arbejder i bygningen. Derfor har meningsfulde rumligheder, hensynsstagende zoneinddeling, arbejdsmiljø, indeklima og lysforhold været vigtige parametre i projektudviklingen fra starten.

Energiforbrug, indeklima og drift

I et OPP-samarbejde er bygningens faktuelle energiforbrug over 20 år en del af tilbudssummen - derfor har vi arbejdet med løsninger, der sikrer lavt energiforbrug, og som samtidig besidder en robusthed, så såvel indeklima som energiforbrug er forudsigeligt og driftsvenligt. Indeklima og energi er designet i et integreret designforløb, og vi har f.eks. arbejdet med at sikre en god dagslystilgang og fra starten indregnet, at facadeglasset skal fremstå transparent til omgivelserne, så der indvendigt sikres et usløret udkig til omgivelserne.

Illustrationer: Henning Larsen Architects

FAKTA

  • Bygherre: Bygningsstyrelsen
  • Beliggenhed: Trælastholmen i Nordhavn, København
  • Samarbejdspartnere: Henning Larsen og A. Enggaard

Kontaktperson

Profilbillede av Martha Quistgaard
Martha Quistgaard
Avdelingsleder Kontor