Lykkebo Skole

-

Lykkebo skole er en aulaskole som er opført i 1940, tegnet af arkitekterne Helge Holm & S.C. Larsen. Bygningerne har en kulturhistorisk værdi vurderet til 1 og en bevaringsmæssig værdi på 2.

På Lykkebo skole er der gennemføre en helhedsrenovering af skolen. Ligeledes blev der bevilget en ramme til etablering af 70 fritidspladser på skolen.

Helhedsrenoveringer indeholder midler til aktiviteter indenfor 6 indsatsområder:
Indvendig og udvendig genopretning/renovering
Modernisering
Energirenovering
Klimatilpasning inkl. skybrudssikring
Indeklima
Tilgængelighed

Der var på skolen et stort behov for etablering af toiletter til eleverne, hvorfor mange af midlerne er gået til forbedring af toiletforholdene herunder etablering af nye.
De resterende moderniseringsmidler er anvendt til etablering af gruppefaciliteter i gangarealer, øvrige grupperum, indretning af nyt læringscenter og personalerum.

Der er udført mindre arbejder i alle faglokaler bortset fra Fysik/Kemi/Biologi og Geografi lokale, da disse fremstod i fin stand. Endeligt er der udført moderniseringstiltag på udearealer i form af etablering af shelter ved skolehaverne, samt div. læringstiltag i forbindelse med LAR-projektet.
Der er udført en generelt en udskiftning og fornyelse af de tekniske afløbs,- sanitets og brugsvandsindstallationer.

Varmeanlægget er tilpasset ved dels at benytte eksisterende rørføringer hvor dette er muligt og foretage de nødvendige tilpasninger og omlægninger, hvor det af hensynet til den fremtidig anvendelse har været nødvendigt.

Fakta
Bygherre: Københavns Kommune
Beliggenhed: Vanløse
Samarbejdspartnere: TRUST, Enemærke & Petersen, Kant Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt
Størrelse: 7.500 m2

Kontaktperson

Profilbillede av Thomas Abildgren Hansen
Thomas Abildgren Hansen
Gruppeleder