Lunden

Norconsult A/S – som totalrådgiver – har i samarbejde med KHS arkitekter forestået renovering af 16 boligblokke, alle med 3-etager + parterre, i alt 306 lejligheder, de fleste med altan. Bebyggelsen er opført i 1971, som et betonelementbyggeri af Larsen & Nielsen-typen og har nu gennemgået en omfattende renovering.

Som led i renoveringen blev gennemført en fuldstændig renovering af en prøvebolig.
Beton- og altanelementer er renoveret og efterfølgende isoleret udvendigt og pålagt en pudsoverflade.

Ved alle trapper er etableret et nyt in-dgangsparti udført af stål/glas, som er gennemgående i alle etager. Alle vinduer er udskiftet, og samtlige altaner inddækket.

Ved en tidligere renovering er flade tage udskiftet med tage med rejsning, hvorfor tagudhæng er forlænget for dækning af de nye facaders forøgede tykkelse.

I lejligheder er varmeinstallatioen udskiftet under gulve, der er lagt nye gulve og el-installationer er fornyet.

 

Fakta

  • Bygherre: Lejerbo
  • Beliggenhed: Brøndby
  • Samarbejdspartnere: KHS arkitekter
  • Anlægssum: 260 mio
  • Størrelse: 300 boliger

Kontaktperson

Profilbillede av Lasse Hundborg
Lasse Hundborg
Direktør for Byggeri og Anlæg