Lundehusskolen

-

Lundehusskolen er blevet helhedsrenoveret med nye gulve, lofter, overfalder og tekniske installationer. Alle basislokaler, faglokaler, indgangspartier, aula og trapper er blevet gennemgribende renoveret.

Indeklima/energi, el, ventilation, VVS
Der har været stort fokus på at skabe et tilfredsstillende indeklima med hensyn til luft, lys og akustik i undervisningsrum. Derfor er der etableret ny belysning og venti-lation, og desuden er der udført nye vandinstallationer.

Miljøsanering
Vi fjernede eksisterende vand- og varmerør med asbest i isoleringen i bøjningerne. Vi sanerede vægge og fliser med blyholdig maling, inden de blev revnet ned. Vi fjer-nede gamle asbestkanaler, udførte skimmelsvamp sanering af vægge i flere områder i kælderen, og ud-skiftede alle skolens vinduer, som havde meget højt zinkindhold.

Skole i drift med kompliceret byggepladslogistik
Skolen var i fuld drift under omdannelsen, hvilket stillede store krav til byggeproces og logistik. Logistikken var særligt udfordret ved ombygning til autismeafsnittet, idet de autistiske elever var i bygningen ved siden af. Det betød, at vi skulle overholde strenge krav til mate-rialeleverancer og adgangsveje for ikke at støje og ge-nere de sensitive elever.

Design med rolige indtryk skaber tryghed
De indvendige arealer fremstår rolige, og overalt har vi valgt robuste løsninger med fokus på sanseindstryk og stimuli, små rum og zoner, der skaber tryghed. I indretningen af udearealerne har vi udarbejdet en stærk kodning af forskellige funktioner, der samtidig giver børnene mulighed for at deltage i forskellige fællesskaber.

Nyt autismeafsnit imødekommer stigende behov
I takt med et øget behov for pladser til autismeelever er Lundehusskolen udvidet med et nyt autismeafsnit på over 500 m2 med tilhørende udearealer.

Fakta
Bygherre: Københavns Kommune
Beliggenhed: København
Samarbejdspartnere: TRUST, Enemærke & Petersen, Kant Arkitekter, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Lytt
Størrelse: 3.000 m2

 

 

Kontaktperson

Profilbillede av Thomas Abildgren Hansen
Thomas Abildgren Hansen
Gruppeleder