Lindholm Søpark

.

Lindholm Søpark ligger midt i Lindholm Kridtgrav omgivet af stejle terrænformationer og skrænter, som et levn fra graveaktiviteten i de gamle kridtgrave i Aalborg.

Det er her i Lindholm Søpark at der nu står 44 nye familieboliger færdige for Sundby-Hvorup Boligselskab. De 44 nye familieboliger er opført som tre punkthuse med varierende form og højde. Som en del af det nye byggeri er der planer om at skabe et aktivitetsområde ud mod søen samt etablering af en bådebro.

Boligerne er udviklet som henholdsvis 3 og 4 værelses enheder, som kan sættes sammen på en måde, hvor de indgår naturligt i de forskellige måder at ankomme til boligen. Alle har gode alta-ner eller terrasser og udsigt over søen og søens relation til det dramatiske kulturlandskab. De er disponeret på en måde hvor der skabes størst mulig indretningsmæssig fleksibilitet - således at de både kan fungere som familiebolig og som delelejlighed for evt. studerende.

 

FAKTA

  • Bygherre: Sundby-Hvorup Boligselskab
  • Beliggenhed: Nørresundby
  • Samarbejdespartner: Orbicon
  • Størrelse: 44 boliger

Kontaktperson