Herlev Syd - byudvikling

Norconsult har udarbejdet en byudviklingsstrategi for transformation af et eksisterende erhvervsområde til en levende og mangfoldig bydel, med udgangspunkt i bæredygtighedsprincipper.

Opgaven
Projektet bestod i at udarbejde en overordnet strategi, der skal fungere som planlægningsværktøj og danne udgangspunkt for transformation og udvikling af en ny bydel ved den nye Letbane langs Ring 3 i København.

Opgaven er udført i et samarbejde mellem Norconsults byudviklingsafdeling i Oslo og Norconsult i København.

Løsningen
I kraft af stedets centrale placering med gode infrastrukturelle koblinger til både togstation og den kommende Letbane udvikles området med relativ høj tæthed og med udgangspunkt i Herlevs eksisterende kvaliteter og historie.


I strategien lægges vægt på at skabe en attraktiv grøn bystruktur, som understøtter rekreative muligheder og lokal håndtering af regnvand. Et grønt ”loop” bliver identitetsskabende for den nye bydel, sikrer grundlæggende grønne kvaliteter ifm. nye og eksisterende boliger og er med til at skabe sammenhæng i området.

Samtidig introduceres en mobilitets- og parkeringsstrategi med bolig- og byrumskvaliteter. En central del af strategien handler om at tilrettelægge bydelen for cyklisme og gøre det attraktivt at bevæge sig til fods i området.

Resultatet
Strategien blev præsenteret for borgmesteren og den øvrige ledelse i Herlev Kommune i december 2020, og fik en meget positiv modtagelse. Norconsult er i fortsat dialog med kommunen.

Leverancer

Kontaktperson

Profilbillede av Mads Lund
Mads Lund
Kreativ chef