Harbour House I

Harbour House er med i alt 8.300 m2 et stort byggeri på en af Københavns bedste beliggenheder i Kalkbrænderihavnen lige ud til havnebassinet og er nummer fem i rækken af byggerier i dette område teg-net af Utzon-familien. Harbour House er baseret på Jørn Utzons oprindelige skitser til byggeriet.

Etagerne er overvejende indrettet med storrumskontorer, suppleret med enkelte cellekontorer, mødelokaler og andre rum til diverse tilknyttede funktioner. Huset er meget fleksibelt med mulighed for at underopdele til kontorer med et facademodul på 3 meter.

Husets bærende konstruktioner er et synligt søjle/bjælkesystem, der er karakteris-tisk for Utzons byggerier.

Huset opvarmes med et traditionelt varmeanlæg med konvektorer placeret ved alle vinduesfag, hvorimod husets køling er nytænkning. Konstruktionen er anvendt termoaktivt til at køle kontor områderne, hvilket vil sige, at rumtemperaturen i sommerperioden kan holdes nede ved at nedkøle betonkonstruktionens masse.

Den seneste viden om indeklimaforhold er udnyttet og inddraget i projekteringen. Bl.a. er der gennemført fuldskala-forsøg i forbindelse med effektoptime ring og styring af de indstøbte kølerør - et kølesystem, der ikke tidligere har været anvendt i Danmark.

 

Fakta

  • Bygherre: Union Kul A/S
  • Beliggenhed: Sundkrogsgade, København Ø
  • Samarbejdspartner: Kim Utzon Arkitekter
  • Areal: 5.500 m2, 2.800 m2 kælder

Kontaktperson

Relaterede projekter