Grønttorvet

Vilhelm Lauritzen Arkitekter har i samarbejde med Lejerbo vundet boligkonkurrencen om 43 almene boliger i Valby. Bebyggelsen vil være med til at danne port til det nye bolig- og erhvervsområde på det tidligere Grønttorv.

Boligkarréen består af 3 blokke. Blok A mod vest langs Retortvej er opført i 4 etager, samt delvis kælder under den nordlige del af blokken, blok B mod øst er opført i 3 etager, og blok C mod nord i 4 etager.

Der er etableret et grønt landskabeligt gårdrum hævet 0,5 meter over gade-niveau med niveau- fri adgang via ramp-er, med bl.a. opholdsarealer samt mindre private terrasser, tilhørende lejlighed-erne i stueplan. Omkring boligkarréen er kantzonerne bearbejdet landskabeligt.

Hver bolig er forsynet med mekanisk ventilationsanlæg med friskluft. Unit har indbygget varmepumpe for opvarmning af brugsvand.

Der etableres en solcelleanlæg på 250 m2. Affald håndteres via skakte, og der udføres en miljøstation til håndtering af øvrige affaldsfraktioner.

Energiforbruget opfylder 2020 krav.

 

Fakta

  • Bygherre: Lejerbo
  • Beliggenhed: Valby
  • Samarbejdspartnere: Vilhelm Lauritzen, Thing & Brandt
  • Anlægssum: 91 mio
  • Størrelse: 4.200 m2

Kontaktperson

Profilbillede av Lasse Hundborg
Lasse Hundborg
Direktør for Byggeri og Anlæg