Glyptoteksgården

Glyptoteksgården, der både består af en hoteldel med 352 værelser og en bolig-del med 59 ejerlejligheder på 80-150 m2, er bygget som ét projekt med samme entreprenør og teknikerteam, men med hver sin bygherre.

Placeringen er midt i København tæt på Tivoli og Glyptoteket, deraf navnet Glyptoteksgården. Ejendommen er udformet som en 6-etagers karré, der omkranser et grønt gårdrum, og under hele karreen er der kælder indeholdende parkeringsplads til 70 biler samt diverse arealer til service-funktioner og pulterrum.
De bærende konstruktioner er udført ret traditionelt med facader og bærende vægge af betonelementer og etagedæk udført af huldækelementer. Facaderne er skalmurede.

Det meget store varmtvandsforbrug i hotellet er sikret ved installation af tre parallelforbundne varmtvandsbeholdere. Parkeringskælderen er fuldt sprinklet, udført som en tør-installation og med kobling til Københavns Brandvæsen.

Der er bygget på en forurenet grund, hvorfor det har været nødvendigt at miljøventilere kælderarealerne med et ½ x luftskifte. Dette er gjort ved at etablere et kanalnet under terrændæk og med udblæsning ført over tag, hvorved der sikres en vedvarende bortskaffelse af forureningsdampene.

 

Fakta

  • Bygherre: Cabb-Inn Hotels, Kuben (boliger)
  • Beliggenhed: København K
  • Samarbejdspartner: Hvidt & Mølgaard
  • Areal: hotel 5.900 m2, bolig 6.100 m2, kælder 3.300 m2

Kontaktperson