Glødelampen, Herlev

Grundarealet til den samlede boligbebyggelse til i alt cirka 250 boliger er beliggende i Herlev kommune grænsende op til Ndr. Ringvej og tæt på bycentrum og S-togsstation.

I en forudgående udskrevet projektkonkurrence var der fra kommunen et ønske om at skabe en ny og varieret bydel med forskellige typer bebyggelse med forskellige arkitekter. Derfor blev grundarealet delt op i fem storparceller og udbudt i totalentreprise i et samarbejde mellem tre lokale boligselskaber.

Norconsults storparcel er delt op i 3 byggefelter med hver sin boligblok og di-sponeret til i alt 49 boliger. To boligblokke er i 3 etager, én boligblok er i 4 etager, og adgang til de enkelte boliger sker fra trappe og elevator ad altangang. Der er "flade" tage, og i 2 af blokkene etableres taghave.

Bygningerne opføres som lavenergiklasse 2015. For projektet som helhed er målet en god komfort og lavt enegiforbrug.

 

Fakta

  • Bygherre: Herlev Boligselskab / v KAB
  • Beliggenhed: Herlev
  • Samarbejdspartner: JJW arkitekter
  • Anlægssum: 55 mio
  • Størrelse: 4.900 m2

Kontaktperson

Profilbillede av Lassen Stefansen
Lassen Stefansen
Arkitekt