DTU Miljø, ny forskningbygning

Det nye DTU-laboratorie afspejler forskningens bæredygtighedsfokus: DGNB-guld-certificering, genanvendelse af affald og fokus på cirkulær økonomi.

Den nye laboratoriebygning B112 til DTU Miljø huser en R3 platform, (Ressource Research Recovery Platform) til forskning i genanvendelse og udnyttelse af residuale ressourcer som f.eks. affald, restprodukter, husdyrgødning og bygningsaffald.

Bygningen er udformet som et moderne forsknings- og læringsbyggeri, der fremstår åbent og visionært samt understøtter tværfaglighed og innovation.

Vi har benyttet Livscyklusvurderinger (LCA) og totaløkonomiske analyser (LCC) som formgivende værktøjer i en integreret, helhedsorienteret designproces, og Diamant-evalueringen (DGNB-værktøj til sikring af bæredygtig arkitektonisk kvalitet) har været med til at give projektet et arkitektonisk skub.

DTU Miljø er internationalt førende på området. Det skønnes, at den nye facilitet vil være unik i verden og derved bidrage til at sikre DTUs førerposition.

Illustration: Christensen & Co

FAKTA:

  • Bygherre: DTU
  • Beliggenhed: Lyngby
  • Samarbejdspartnere: Christensen & Co / Langvad Arkitekter og Elindco
  • Anlægssum: 99 mio
  • Størrelse: 2.450 m²

 

Kontaktperson

Profilbillede av Lasse Hundborg
Lasse Hundborg
Direktør for Byggeri og Anlæg