Comfort Hotel Copenhagen Airport

-

Comfort Hotel Copenhagen Airport opføres i en højde på op til 45 meter. Hotellet opføres med tilhørende konferencefaciliteter, restauranter og parkering. Projektet omfatter 619 værelser, konferencerum, skybar og en dobbelthøj stueetage med bar, restaurant og reception.

De 619 værelser er fordelt mellem tre fløje, som placeres ’svævende’ ovenpå et 3.000 kvadratmeter stort og søjlefrit konferencecenter. Højden på fløjene – henholdsvis 12, 12 og 11 etager – defineres ud fra flyenes nedre indflyvningsgrænse til lufthavnen.

Adgangen til hotellets værelsesetager og konferencedel foregår fra indgangsområdet på terræn ved sydfacaden. Hotellet, konferenceområde og øvrige publikumsfunktioner indrettes med offentlig adgang, således at de indgår i lufthavnens samlede servicetilbud.

Lufthavnens nordafsnit er karakteriseret af et sammenhængende bygningsmæssigt bånd, som strækker sig fra indenrigsterminalen ved Amager Landevej i vest til de store hangarer ved Øresundskysten. Dette bånd adskiller den egentlige flyveplads fra nordområdets service- og passagerorienterede funktioner.

 

Fakta

  • Bygherre: First Choice Hotel
  • Beliggenhed: Københavns Lufthavn, Kastrup
  • Samarbejdspartnere: HENT, Krook & Tjäder
  • Størrelse: 39.000 m2

Kontaktperson

Profilbillede av Jacob Ilsøe
Jacob Ilsøe
Direktør, Byggeri og Anlæg