Comfort Hotel Copenhagen Airport

-

Comfort Hotel Copenhagen Airport står klar til at modtage gæster fra hele verden. Hotellet er opført med tilhørende konferencefaciliteter og parkering og omfatter 619 værelser, skybar og en dobbelthøj stueetage med bar, restaurant og reception.

De 619 værelser er fordelt mellem tre fløje, som ’svæver’ ovenpå et 3.000 kvadratmeter stort og søjlefrit konferencecenter. Højden på fløjene – henholdsvis 12, 12 og 11 etager – er defineret ud fra flyenes nedre indflyvningsgrænse til lufthavnen.

Adgangen til hotellets værelsesetager og konferencedel foregår fra indgangsområdet på terræn ved sydfacaden. Både hotel og konferenceområde er indrettet med offentlig adgang, så de går i dialog med omgivelserne og indgår i lufthavnens samlede servicetilbud.

Lufthavnens nordafsnit er karakteriseret af et sammenhængende bygningsmæssigt bånd, som strækker sig fra indenrigsterminalen ved Amager Landevej i vest til de store hangarer ved Øresundskysten. Dette bånd adskiller den egentlige flyveplads fra nordområdets service- og passagerorienterede funktioner.

Form og indhold forstærker oplevelsen af et lufthavnshotel: tæt på opleves en præfabrikeret industriarkitektur, realiseret med en beklædning af samme aluminiumstype, som anvendes til fly. På afstand ligner hotellet en kæmpe flypropel.

Illustration: Krook & Tjäder

 

Fakta

  • Bygherre: First Choice Hotel
  • Beliggenhed: Københavns Lufthavn, Kastrup
  • Samarbejdspartnere: HENT, Krook & Tjäder
  • Størrelse: 39.000 m²

Kontaktperson

Profilbillede av Jacob Ilsøe
Jacob Ilsøe
Direktør, Byggeri og Anlæg