Clipper House, København Ø

Clipper House er en fortsættelse og videreudvikling af ideerne i Paustian, HTS og Harbour House byggerierne. De af Utzon Arkitekter udviklede designelementer er således centralt for byggeriernes udtryksform, som dermed har sat sit markante præg på denne del af havneområdet.

Kontorhuset er i fem etager over terræn, fremstår meget markant med de forskelligt formede tagflader, der i kombination med facaderne klart markerer husets opdeling i tre afsnit. Husets kontorarealer er placeret i to af afsnittene omkring hver sit store glasoverdækkede atrium, der er medvirkende til de gode dagslysforhold i husets indre.

Kontorafsnittene er bundet sammen af et mellemafsnit, der indeholder fællesfaciliteter som kantine, møderum og et auditorium med plads til 150 personer.

Byggeriet omfatter endvidere et selvstændigt hus på 500 m2, som er en tilbygning til Paustian Møbelhus. Herunder er der 300 m2 kælder i to etager, som er sammenbygget med den store kælder på 6.200 m2 - også udført i to etager - som primært skal anvendes til parkering, men hvori også en række teknik- og depotrum er placeret samt et fitnesscenter.

Kælderens gulvkote er et godt stykke under havnens vandspejl, hvilket har krævet et omfattende arbej-de med grundvandssænkning og sikring mod vandindtrængning.

 

Fakta

Kontaktperson