Amager Fælled

Team Vandkunsten vandt projektkonkurrencen om byudviklingsplanen for Amager Fælled Kvarter. Med et tværfagligt team, har vi tegnet et by- og boligkvarter der ifølge konkurrenceprogrammet skal 'indpasse ufriseret natur' og samtidig blive et bykvarter der skaber byliv og byrum på 'en helhedstænkt og sanselig måde'.

Der er bilfri gader i miljøvenlig grus-belægning, mens biler parkeres i P-huse ud til Ørestad Boulevard. De lokale kli-maudfordringer er bearbejdet i projektet, der indarbejder tilpasnings- og afh-jælpningstiltag således at Amager Fælled Kvarter har svar på fremtidens klimaudfordringer. Vind-gener er bearbejdet ved at variere bygningernes højder og ved knæk i de tætte gader som man kender det fra middelalderbyen.

Norconsult har varetaget trafikplanlægning, anlæg og LAR

 

Fakta

  • 1. præmie i konkurrence
  • Bygherre: By- og Havn
  • Samarbejdspartnere: Vandkunsten, Marianne Levinsen, DEM

Kontaktperson