Norconsult består af en velfungerende og motiveret medarbejderstab, hvis uddannelsesmæssige baggrund og professionelle erfaring nøje svarer til de høje faglige krav, der stilles i vores opgaver.

Kompetencepuljen udvikles løbende gennem efteruddannelse. Vi lægger her i særlig grad vægt på, at alle til stadighed er ajour med nye byggemetoder og -komponenter, gældende regulativer og krav til opgaveløsninger, arbejdsprocesser og miljø, så vi til enhver tid kan rådgive vores bygherrer optimalt.  

Basisorganisationen består af faglige afdelinger (se organisationsplan herunder), mens opgaverne løses af projektgrupper, der er sammensat specielt til den enkelte opgave. I disse projektgrupper indgår medarbejdere fra flere forskellige afdelinger i et tværfagligt samarbejde.