Norconsult har solid erfaring med opgaver for både offentlige og private bygherrer inden for byggeri, industri og anlæg. Vi bidrager med rådgivning, projektering, byggestyring og tilsyn ved såvel nybyggeri som renoveringsopgaver. Vores erfaring og ekspertise er opnået gennem arbejdet med både store og små projekter i hele Skandinavien. I de senere år er vores kompetenceområder skærpet på flere områder gennem opkøb af andre selskaber.

Norconsult råder over en bred vifte af kompetencer, der gør os i stand til at yde professionel rådgivning til såvel byggeriet som industrien.

Norconsult er en af Skandinaviens førende tværfaglige rådgivere med ca. 450 medarbejdere i Danmark og 5.100 på verdensplan.

  Mission

  Norconsult er en rådgivervirksomhed og vi brænder for at yde professionel rådgivning i alle projektfaser til vores kunder og samarbejdspartnere og ser det som vor mission,

  • at medvirke til at udvikle byggeriet og industrien og det omgivende miljø til gavn for samfundet.

  Vision

  Det er vores vision,

  • at være en attraktiv samarbejdspartner for de øvrige aktører og samarbejdspartnere og fremstå som et naturligt valg, når man skal vælge en rådgivende ingeniør.

  Norconsult er 100 % ejet af medarbejderne. Det betyder at vores rådgivning er uvildig og at du som kunde får et helhjertet engagement.

  Hos os har både kunder og medarbejdere samme gevinst på en velgennemført opgave og langvarige relationer.

  Mål

  Vi sætter os mål. Vi følger op på, hvorvidt de nås, og vi evaluerer på resultaterne for at blive stadig bedre. For firmaet som helhed er vore mål,

  • at Norconsult fremstår som en troværdig, kompetent og konkurrencedygtig organisation, og
  • at vi er en inspirerende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne

  Samtidig sætter vi, hver eneste gang vi får en ny opgave, nogle helt konkrete mål, der skal nås, nemlig

  • at der skal præsteres et godt og kvalitetssikkert arbejde,
  • at der skal skabes værdi for kunden og samarbejdspartnerne, og
  • at opgaven skal bidrage positivt til vor forretning.

  Kvalitetssikring

  Kvalitetssikringsindsatsen gennemfører vi på grundlag
  af firmaets kvalitetshåndbøger, der opfylder kravene i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1117 af 23.09.2010 og baseret på DS/EN ISO 9001:2008.
  I Ministeriets bekendtgørelse om kvalitetssikring er der angivet principper, der skal overholdes for at opnå den fornødne klarhed og sikkerhed i kvalitetssikringen med hensyn til funktionsansvar, kompetencefordeling og kommunikationslinjer.

  Miljø

  Vor miljøledelsespolitik omfatter miljørigtig projektering i bred forstand, implementeret i fagets udøvelse hos både ledelsen og den enkelte medarbejder. Derfor satses på intern efteruddannelse bredt inden for rammerne af BPS "Håndbog i miljørigtig projektering" nr. 121.

  I vores projektorganisation er det overordnede miljøansvar placeret parallelt med ansvaret for kvalitetssikring, med udpegning af en miljøledelsesansvarlig sag for sag. I særlige tilfælde, og efter aftale med klienten, kan denne være en ekstern konsulent.

  Norconsult A/S har fastlagt principper for den organisatoriske gennemførelse af kvalitetssikringen i henhold firmaet kvalitetssikringshåndbøger.

  Som en aktiv del af vort samfund påtager vi os også et ansvar for at bidrage til udviklingen af dette. Derfor er det naturligt at vi støtter organisationer og initiativer,  både lokalt, nationalt og globalt.

  Vi er medlem af:

  Vi støtter

  Sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø

  Norconsult vil sikre alle medarbejdernes sikkerhed og sundhed i overensstemmelse med koncernens etiske retningslinjer. Response til sikkerheds-, sundheds- og arbejdsmiljøkrav er en integreret del af koncernens NORMS management system.

  I Norconsult-koncernen skal alle have lige muligheder og rettigheder uanset køn og andre personlige forhold. For Norconsult er det vigtigt at have et arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere er bevidste om risici på arbejdet. Norconsult A/S arbejder systematisk for at risikovurdere de planlagte og projekterede risici for at undgå skade for dem, der vil bygge og drive løsningerne. Norconsults ambition er, at hverken mennesker eller miljøet vil blive påvirket som følge af Norconsults forretning eller de løsninger, vi planlægger og designer for vores kunder.

  Hver medarbejder er forpligtet til at underrette sin personaleansvarlig om eventuelle forhold, der kan påvirke medarbejdernes sikkerhed og sundhed.

  Etiske retningslinier