Byggeri og Anlæg

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse kræver udvikling af helhedsorienterede bygningskoncepter som er ressourceeffektive og af høj kvalitet, og gode løsninger som tilgodeser på det ydre som det indre miljø er essientielt.

En bygning er en kompleks konstruktion som skal indeholde langsigtede, holdbare tekniske løsninger. Huset skal have energieffektive installationer som sørger for den maksimale enerigudnyttelse og funktionelt design som tilfredsstiller brugernes krav, samtidig med at den tilgodeser hensynet til arbejdsmiljø og omgivelserne.

Dagens byggeproces er hektisk og krævende og stiller store krav til de enkelte aktørers tilpasningsevne. De mange forskellige projekt- og entreprisemodeller stiller også krav til kompetence og en fleksibel organisation. Hertil kommer de store krav der stilles til bygherrer om fokus på udvikling af viden om og implementering af brugsmæssige, tekniske og æstetiske kvaliteter i projekterne.

Vores specialer er lavenergibyggeri, tekniske installationer og konstruktioner.

Vi kan fungere som totalrådgiver og forestå den samlede koordinering og styring af samtlige rådgivnings- og specialistydelser. Alternativt kan vi indgå i et samarbejde med arkitekter og eventuelle andre ingeniørfirmaer i delt rådgivning.

Afhængig af opgavens karakter og organisering kan vi arbejde direkte for bygherren, for en eventuel totalentreprenør – eller for lejerne/brugerne. Vi indgår også i partneringsamarbejder med henblik på at skabe det bedst mulige udgangspunkt for en effektiv og sikker løsning af opgaven.

Kontaktperson

Profilbillede av Jacob Ilsøe
Jacob Ilsøe
Direktør, Byggeri og Anlæg