ISO 9001:2015

Audit iht. ISO 9001:2015.

Norconsult A/S i Danmark tilbyder at udføre interne audits og leverandør audits i henhold til ISO 9001:2015.

Audits kan udføres for alle typer virksomheder både ISO 9001 certificerede og ikke certificerede virksomheder herunder produktionsvirksomheder, entreprenører, rådgivere m.fl.

Audits kan udføres som enten compliance audits (generel efterlevelse af kravene) og/eller proces audits (fokus på kravene til specifikke procestrin fx marketing og salg, design og udvikling, indkøb, produktion, inspektion og frigivelse).

En audit vil typisk omfatte:

·         Planlægning herunder fastlæggelse af scope og formål, kontakt til de involverede parter, forberede en auditplan m.m.

·         Gennemføre selve auditen.

Afrapportering og opfølgning på eventuelle udeståender