Brandrådgivning

Vi tilbyder brandrådgivning som sikrer bygningens evne til at modstå brand, hindre brandspredning samt opretholde personsikkerhed i tilfælde af brand, som er et af de grundlæggende krav til byggeri i Danmark. Det vil sige, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres ved såvel nybyggeri som ved ombygning eller ændring i anvendelse

Vi tilbyder brandrådgivning inden for design og indretning af bygninger; brandteknisk dimensionering og beskyttelse af konstruktioner; udarbejdelse af brandstrategirapporter, brandplaner og flugtvejsplaner; drift og vedligeholdelsesvejledninger af brandtekniske installationer samt brandsikring af virksomheder, som er omfattet af beredskabslovgivningen.

Kontaktperson

Profilbillede av Jørgen Bach
Jørgen Bach
Teknikumingeniør, konstruktioner, master i brandsikkerhed

Relaterede projekter