Automation

Norconsult leverer effektive ydelser af høj kvalitet inden for automationsområdet til procesindustrien.
Vores medarbejdere har stor viden og erfaring inden for et bredt udsnit af automationsopgaver med hovedvægt indenfor GMP-regulerede områder.

Hovedområderne er:

Rådgivning
Kravspecifikationer
Designspecifikationer
Projektledelse og projektgennemførelse
Risikovurdering
Programmering
Guidelines og standarder
Computervalidering

Kontaktperson

Profilbillede av Morten Spanggård
Morten Spanggård
Afdelingsleder