Miljø og arbejdsmiljø

Fra myndighedernes side er der stor fokus på at højne sikkerheden og arbejdsmiljøet på bygge- og anlægspladserne. Dette sker bl.a. gennem en række lovmæssige krav, der er stillet til bygherrer. Kravene varierer i forhold til, hvor mange personer og virksomheder, der er beskæftiget samtidig på byggepladsen.

I forbindelse med bygge- og anlægsprojekter stilles der ofte fra myndighedernes side en række vilkår og miljøkrav, der skal overholdes. Det kan eksempelvis være krav i forhold til støj, forurening og håndtering af affald.

Norconsult kender til lovgivningen bag og kan hjælpe med at sikre, at de opstillede krav overholdes.

MILJØ

Norconsult tilbyder miljøundersøgelser indenfor bygningsmaterialer, vand, jord, luft og skimmel:

Bygningsmaterialer

Miljøscreening og kortlægning af forurenede materialer i bygninger

Indeklima-undersøgelser: PCB i luft, asbestfibre i luft

Fugt & skimmelundersøgelser

Bæredygtighed: Formaldehyd og VOC i indeluft

Jord

Forundersøgelser i jord, samt ansøgning om diverse tilladelser, herunder §8- og §19-ansøgninger

Vand

Drikkevand

Legionella i varmt brugsvand

Grundvand

Udlednings- og tilslutningstilladelser til spildevand

ARBEJDSMILJØ

Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og byggefasen

Arbejdsprocesbeskrivelser, herunder håndtering af forurenede bygningsmaterialer i renoverings- og nedrivningsprojekter

Velfærdsforanstaltninger på byggepladser: Drikkevandsanalyser og legionellaundersøgelser i varmt brugsvand

 

 

Kontaktpersoner

Profilbillede av Jeanette Johansson
Jeanette Johansson
Afdelingsleder
Profilbillede av Merete Valbjørn
Merete Valbjørn
Afdelingsleder for Arbejdsmiljø