Facilities Management og driftsherrerådgivning

Som driftsherrerådgiver bistår vi ejendoms- og bygningsejerere, Facilities Managers, ejendomsudviklere, administratorer, lejer og  udlejere med strategisk, taktisk og operationel rådgivning for at opnå størst mulig værdi indenfor tilgængelige ressourcer i egen organisation, kompetencer, tid og økonomi.

Driften af bygninger og infrastruktur der understøtter kerneforretningen er afgørende for det samlede forretningsresultat, virksomhedens tilpasnings- og udviklingsevnen samt det fysiske arbejdsmiljø.

Facilities Management er ofte omkostningstungt. Med den rigtige kortlægning, analyse og implementering af den tekniske bygningsdrift vil man imidlertid typisk kunne opnå en besparelse på optil 15-30 % af de nuværende omkostninger samtidig med en kvalitetsforøgelse og tilvejebringelse af valide beslutningsgrundlag.

Vores driftsherrerådgivning tager udgangspunkt i vores kundens behov og på alle niveauer:

Strategisk: Langsigtet udvikling, strategi og politikker for udviklingen af ejendomsporteføljer, systemer og supportfunktioner i forhold til virksomhedens overordnet strategier og målsætninger

Taktisk: Planlægning af konkrete ændringer i ejendomsporteføljen, systemer og supportfunktioner

Operationelt: Daglig drift af ejendomme, opgaver, systemer og supportfunktioner for resultatskabelse af virksomhedens behov og for opfyldelse af aftalte serviceniveauer

Driftsherrerådgivningen udføres i nært samarbejde med vores kunder for opnåelse af de bedste resultater samtidig med, at der arbejdes med implementering og modenhed i vores bygherres organisationer.

Driftsherrerådgivning indeholder udover teknisk rådgivning:

 • Forandringsledelse, inddragelse af driftsorganisationer
 • Work smartere, dynamiske værktøjer, præsentationer af resultater
 • Facilitering af processer, workshops, organisering, analyse af organisering
 • Omkostningsflow og optimering af ressourcer

Hos Norconsult kan vi tilbyde rådgivere med indgående driftserfaring suppleret med teknisk rådgivningskompetencer indenfor:

 • Syn & skøn med stor erfaring fra Voldgiftsretten
 • Digitalisering af bygningsdrift – organisering og implementering
 • Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplanlægning
 • Investeringsplanlægning
 • Teknisk Due Dilligence
 • Idriftsættelse af bygninger og tekniske anlæg
 • Indregulering af tekniske anlæg
 • Afleveringsforretninger, 1. og 5. års eftersyn
 • Commissioning og driftsgranskninger
 • Projektering, planlægning og udførelse af drifts- og vedligeholdelsesarbejder/opbygninger
 • Energimærkning af ejendomme og ejendomsporteføljer
 • Købersyn
 • Ejendoms- og porteføljestrategier, behovsafdækning og organisering
 • Digitaliseringsprocesser
 • Digital aflevering af byggerier
 • Grøn screening

Kontaktperson

Profilbillede av Jeanette Johansson
Jeanette Johansson
Afdelingsleder