Anlæg

I øjeblikket opleves en stadig stigende regnmængde og dermed et øget behov for at modernisere og tilpasse kloaksystemet. Set i lyset af, at store dele af det nuværende kloaksystem samtidig er i dårlig stand, vil der derfor i de kommende blive investeret et betydeligt beløb i renovering.

Norconsult vil i samarbejde med kunden arbejde hen mod en løsning der både er økonomisk og miljømæssig forsvarlig, men som samtidig er med til at imødegå de forventede klimaændringer. Norconsult råder over ingeniører med stor viden og erfaring inden for projektering af anlæg, og vi har gennem en lang række opgaver af meget forskellig karakter, oparbejdet en solid og bred erfaring med individuelle løsninger til alle former for anlægsprojekter – ny anlæg, ombygning og renoveringsopgaver.

Norconsult tilbyder for samtlige anlægsarbejder at udarbejde projektmateriale, bestående af udbudsbeskrivelse og tegningsmateriale, afholde licitationer samt stå for tilsyn med arbejdets udførelse frem til aflevering.

Vejprojektering med længde og tværprofiler, samt analyse af optimale vejforløb, i forhold til eksisterende terræn og beregning/simulering af afvandingsproblematikker.

Beregninger, simulering og detailprojektering af privat og offentligt kloakanlæg af større og mindre karakter med følgende elementer, opstuvning, forsinkelsesbassiner, regnvands magasiner, gravitations- og trykledninger, pumpestationer, dræn og grundvandssænkning, bygværker og nedsivningsanlæg.

Norconsult yder projektering, udbud og tilsyn med

Lednings- og transportanlæg
Byggemodninger
Hydraulisk modellering af afløbssystemer
Klimasikring, LAR anlæg, flood beregninger
Åbne og lukkede bassiner
Veje, stier, pladser og grønne områder

Kontaktpersoner

Profilbillede av Kristina Marker
Kristina Marker
Teamleder, Herlev
Profilbillede av Jes Elbæk
Jes Elbæk
Ingeniør, Aalborg

Relaterede projekter