Certificerede statikere

I forbindelse med det nye bygningsreglement 2018 blev den tekniske sagsbehandling i kommunen nedlagt, og i stedet blev der indført en certificeringsordning for at sikre, at de bærende konstruktioner lever op til kravene i normer og standarder.

Efter de nye regler skal den statiske dokumentation for de bærende konstruktioner udføres eller kontrolleres af en statiker certificeret til den foreliggende konstruktionsklasse. For konstruktioner, hvor konsekvenserne af svigt er særligt alvorlige (CC3+), forlanger bygningsreglementet desuden trediepartskontrol udført af en uafhængig certificeret statiker certificeret som trediepartskontrollant.

Som et af de første ingeniørfirmaer har Norconsult fået certificeret Henrik Storm Nielsen til at kunne virke som statiker i alle konstruktionsklasser, og som trediepartskontrollant. Norconsult arbejder på at få yderligere ingeniører certificeret, fordi kravet om certificerede statikeres medvirken er gældende fra 1. januar 2020, og også vil omfatte mindre bygninger.

På grund af mangel på certificerede statikere (tre personer i Danmark er certificeret pr. 15. november 2019), har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bekendtgjort, at frem til 1. april 2020 kan en anerkendt statiker fungere som certificeret statiker. Det skal i øvrigt bemærkes, at sager, der frem til 31. december 2019 er indsendt under anerkendelsesordningen, vil blive færdigbehandlet under ordningen

Kontaktperson

Profilbillede av Zeinab Hamedy
Zeinab Hamedy
Afdelingsleder for Konstruktion

Relaterede projekter