Ny koncernledelse i Norconsult

Pressemeddelelse
19.april 2021

Efter næsten fem måneder som koncernchef i Norconsult har Egil Hogna og bestyrelsen i Norconsult vedtaget en ny organisation og koncernledelse. Den nye koncernledelse er udvidet for at styrke strategisk vigtige områder som nordisk vækst, digitalisering og bæredygtighed.

Ny koncernledelse i Norconsult

Egil Hogna tog over som koncernchef i Norconsult den 1.12.2020 og har brugt de første måneder til at sætte sig grundig ind i selskabets virke. Et stærkere nordisk fodaftryk og et tættere samarbejde på tværs af landegrænserne er vigtige årsager til valget af en ny struktur.

- Jeg er glad for at have fået et stærkt og kompetent team på plads som kan videreudvikl Norconsult som en stærk nordisk aktør i de kommende år. Koncernledelsen repræsenterer en god kombination af fornyelse og kontinuitet, udtaler Egil Hogna.

For at styrke koncernens nordiske satsning er virksomhederne i Sverige og Danmark løftet op som egne forretningsområder i den nye koncernledelse. Norconsult har igangsat en rekrutteringsproces for at få en ny svensk koncerndirektør på plads. Ljot Strömseng, som er direktør for den svenske virksomhed i dag, vil efter aftale med bestyrelsen fratræde stillingen, men vil fungere indtil en ny koncerndirektør er rekrutteret. Thomas Bolding Rasmussen vil indgå i den nye koncernledelse til at lede forretningsområdet i Danmark.

I Norge vil Bård Hernes fortsætte i stillingen som koncerndirektør for Hovedkontoret i Norge, mens Vegard Jacobsen erstatter Janicke Garmann som koncerndirektør for Norge Regioner. Garmann vil overgå til en stilling som koncerndirektør for bæredygtighed og stab. Christian B. Nilsen vil fungere i rollen som CFO, indtil en ny koncerndirektør er på plads.

Vedvarende energi bliver et nyt forretningsområde i koncernledelsen, og ledes af Sten-Ole Nilsen. Ligeledes styrkes satsningen på digitaliseringen ved at løfte området til koncernledelsen med Ola Greiff Johnsne som koncerndirektør for Digitalisering. Det helejede vikar- og rådgivningsselskab Technogarden vil fortsat blive ledet af Kathrine Duun Moen, som også bliver ny koncerndirektør.

I forbindelse med at Norconsults virksomhed i Sverige og Danmark samt Technogarden nu løftes ind i koncernledelsen som egne forretningsområder, ophører forretningsområdet Norden, og Norconsults virksomhed i Island og Polen vil indgå i forrretningsområdet Vedvarende Energi, I forbindelse hermed træder Egil Gossé ud af koncernledelsen, og vil overgå til en lederstilling som knyttes til forretningsudvikling.

Den nye koncernledelse er operativ fra 1, maj og består af:

  • -Koncernchef Egil Hogna
  • -Koncerndirektør CFO, Christian Bekkevold Nilsen (fungerende)
  • -Koncerndirektør Bærekraft og stab, Janicke Garmann
  • -Koncerndirektør Norge Hovedkontor, Bård Hernes
  • -Koncerndirektør Norge Regioner, Vegard Jacobsen
  • -Koncerndirektør Fornybar Energi, Sten-Ole Nilsen
  • -Koncerndirektør Sverige, Ljot Strömseng (fungerende)
  • -Koncerndirektør Danmark, Thomas Bolding Rasmussen
  • -Koncerndirektør Digitalisering, Ola Greiff Johnsen
  • -Koncerndirektør Technogarden, Kathrine Duun Moen