Norconsult vinder rammeaftale med Bygningsstyrelsen

Pressemeddelelse
07.december 2017

Med Emcon som totalrådgiver er Norconsult med i teamet, der har fået tildelt Bygningsstyrelsens Rammeaftale om bygherrerådgivning, delaftale 2.

Norconsult vinder rammeaftale med Bygningsstyrelsen

Delaftale 2 omfatter bygherrerådgivning i forbindelse med byggesager og generel bygherrerådgivning i region Sjælland samt Fyn og øerne.

-Vi er meget glade for at være en del af det team som nu har fået tildelt denne rammeaftale, udtaler Jacob Ilsøe, direktør for Byggeri & Anlæg. ”Vi udgør et team med et meget bredt kompetencefelt og en stor specialviden inden for det brede spekter som bygherrerådgivning jo er. Vi ser frem til et godt og positivt samarbejde med BYGST og til at byde ind med vores erfaring og kompetencer”. 

Ud over Emcon som totalrådgiver består teamet af PLH Arkitekter, Spark Arkitektur, proces, design, og Børthy-Schriver,

Som Bygningsstyrelsen rådgiver skal vi varetage rollen som traditionel bygherrerådgiver, som yder bistand til bygherren i forbindelse med byggeriets indledende faser. F.eks. med behovsafklaring, ideoplæg, udbud af rådgivning og entrepriseydelser. Endvidere ser vi frem til at varetage rollen som bygherrerådgiver i forbindelse med totalentrepriser samt analyser og løsningsforslag på tekniske og organisatoriske opgaver.

Teamet skal desuden kunne varetage rollen som byggeleder på projekter, hvor der er udskilt byggeledelse, samt yde lejerådgivning til de øvrige mulige ordregivere på rammeaftalen.

Aftalen er 2 årig med option for forlængelse og omhandler universiteter og statslige bygninger herunder direktorater bygninger for politi og domhus mm, som ligger i region Sjælland, Fyn og øerne.

Kontaktperson

Profilbillede av Jacob Ilsøe
Jacob Ilsøe
Direktør, Byggeri og Anlæg