2017 blev yderst tilfredsstillende regnskabsår for Norconsult

Pressemeddelelse
20.april 2018

Året 2017 blev et yderst tilfredsstillende regnskabsår for Norconsult. Der har været en fremgang på 41,5 % i omsætning og en fremgang i resultat før skat på 26,4 % i forhold til 2016.

2017 blev yderst tilfredsstillende regnskabsår for Norconsult
Nyt hotel i Kastrup Lufthavn (rendering Krook & Tjäder)

Årets resultat er fremkommet ved gennemførelse af sager i vundne konkurrencer og rammeaftaler og samarbejde med en række større bygherrer, industrikoncerner og entreprenører inden for et meget bredt spektrum af opgavetyper primært i indland.

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser en omsætning på DKK 105,3 mio og et overskud før skat på DKK 10,4 mio

Norconsult A/S er et helejet datterselskab i Norconsult AS koncernen, Norges største tværfaglige tekniske rådgiver. Norconsult A/S har hovedsæde i Herlev og afdelingskontorer i Kalundborg, Århus og Viborg.

Virksomheden har eksisteret i Danmark siden 2008 og købte i 2013 Wessberg A/S, der har eksisteret siden 1965. Norconsult beskæftiger i alt ca 140 medarbejdere.

Norconsult har løst opgaver for den almene boligsektor, såvel helhedsplaner, renovering og nybyggeri. Ligeledes udføres opgaver i forbindelse med administrations- og domicilbyggeri, opgaver for finansielle og institutionelle bygherrer og investorer. Opgaverne ligger tillige inden for sundhedssektoren med hospitaler og relaterede byggerier, samt inden for forsknings-, uddannelses- og skolebyggeri, herunder også laboratorier. Der er udført markante opgaver inden for idræts- og kulturområdet, et af virksomhedens gamle kerneområder. Der udføres tillige en række ydelser for kunder i pharma og medicinalindustrien.

- Vi anvender væsentlige ressourcer på deltagelse i udbudte prækvalifikationer, tilbudsgivning og konkurrencer. En del af disse er blevet vundet herunder det nye hotel i Kastrup Lufthavn oplyser administrerende direktør Thomas Bolding Rasmussen

Selskabet forventer en øget omsætning og et tilfredsstillende resultat for 2018.

Norconsult købte i 2017 Skovhus Arkitekter, og vi vil også fremadrettet have et fokus på opkøb af rådgivningsvirksomheder, og der forventes en udvidelse af både forretningsområder og af størrelsen af forretningen i de kommende år, udtaler administrerende direktør Thomas Bolding Rasmussen.