Udbygning af Glostrup Bymidte

Nyheder
02.juni 2021

Norconsult Arkitektur skal stå i spidsen for en bæredygtig udbygning af Glostrup Bymidte. Der er tale om en ny helhedsplan med Glostrup Kommune og PFA Ejendomme som bygherre, der skal sikre en sammenhængende bymidte med attraktive by- og parkrum samt god mobilitet.

Udbygning af Glostrup Bymidte

Det trafikale knudepunkt omkring Glostrup Station skal moderniseres ud fra kommunens ønske om en bæredygtig udbygning og fortætning af bymidten, der omfatter Banegårdspladsen, Rådhusparken og området ved Christiansvej.

Helhedsplanen omfatter blandt andet cirka 50.000 kvm etageejendom, gang- og cykelbroforbindelse samt en ny busterminal. Byggeriet skal forbinde tre byområder og skabe en attraktiv bykerne med plads til både bolig, erhverv, et grønt parkområde og sørge for gode forbindelser til banegårdsområdet.

Norconsult Arkitektur

Læs mere her:

Kontaktpersoner

Profilbillede av Mads Lund
Mads Lund
Kreativ chef
Profilbillede av Jess Sørensen
Jess Sørensen
Direktør