Tømrerprisen 2017

Nyheder
06.november 2017

Biosfæren på DTU har modtaget Tømrerprisen 2017.

Tømrerprisen 2017

Komiteen har besluttet at tildele Tømrerprisen 2017 til Danmark Tekniske Universitet, DTU sammen med arkitektteamet Rørbæk Møller Arkitekter / Christensen & Co. Arkitekter, for opførelsen af Bygning 202 – i daglig tale kaldet “Biosfæren”.

Norconsult er naturligvis glade og stolte over at have været en del af den proces hvor kreative og dygtige arkitekter udfordrer og stiller krav til de konstruktive løsninger.

Uddrag af motiveringen:

“Biosfæren er et særdeles vellykket byggeri, hvor ønsket om at skabe et fællesrum for tre institutters daglige brug af møderum / undervisning, små kroge til uformelle møder og almindelig afslapning har affødt krav om et rum, der dels skal kunne rumme op til 2-300 personer, der kan kommunikere i små grupper uden at forstyrre andre. Desuden skal Bio-sfæren være et rum, der indbyder til kreativ afslap-ning for de ca. 800 studerende og forskere, der har deres daglige gang i de tre institutter.
Arkitektteamet har på usædvanlig kreativ måde formået at skabe et helt nyt rumligt univers med
“Biosfæren” og samtidig være tro med de byg-ningsmæssige kvaliteter, som DTU har fulgt som bygherre, siden udflytningen til Lyngby.”

Formålet med tømrerprisen, som uddeles af Københavns Tømrerlaug, er at belønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et byggeri, hvor trækonstruktioner indgår som en markant bygningsdel, eller hvor tømrerfaget på anden vis har spillet en afgørende rolle.

Kontaktperson

Profilbillede av Lassen Stefansen
Lassen Stefansen
Arkitekt