Tandplejeklinik i Hillerød

Nyheder
28.august 2018

En ny tandplejeklinik i Hillerød skal samle kompetencer, viden og ressourcer fra Hillerød Kommunes seks eksisterende kommunale tandplejeklinikker i ét hus.

Tandplejeklinik i Hillerød

JJW arkitekter er valgt som totalrådgiver og med Norconsult som underrådgiver på projektet, som skal understøtte fusioneringen og give Tandplejen i Hillerød Kommune et nyt ansigt, der understøtter den vigtige og centrale rolle, den kommunale tandpleje har i danskernes tandsundhed.

Den nye tandplejeklinik skal tilbyde behandlingsforløb til Hillerød Kommunes ca. 12.000 børn og unge samt borgere i omsorgs- og specialtandplejen, og skal bl.a. rumme basistandplejen, tandreguleringen, specialtandplejen og narkoseklinikken samt tidssvarende, administrative funktioner og personalefaciliteter.