Norconsult vinder attraktiv rammeaftale for Aarhus Kommune

Nyheder
13.januar 2021

Norconsults omfattende viden og erfaring med at gennemføre renoverings- og driftsprojekter i den kommunale sektor har været medvirkende til, at Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, Ejendomme har valgt Norconsult som samarbejdspartner.

Norconsult vinder attraktiv rammeaftale vedr. tværfaglig byggeteknisk rådgivning for Aarhus Kommune

Den tværfaglige byggetekniske rådgivning skal udføres i forbindelse med en lang række drifts- og vedligeholdelsesopgaver på forskellige bygningstyper bl.a. skoler, daginstitutioner, idrætsanlæg, administrationsbygninger, døgninstitutioner, biblioteker, lagerbygninger, erhvervsbygninger, boliger, udlejningsbygninger, aktivitetscentre, væresteder mv.

Med afsæt i den tværfaglige organisation hos Norconsult udføres alle rådgivningsydelserne ”in-house”.

Rammeaftalen forventes anvendt til projekter i løbet af de næste 2 år.

Vi ser frem til mange spændende opgaver og til samarbejdet med Aarhus Kommune og alle de mange øvrige brugere og interessenter.