Norconsult skal bidrage til udvikling af ny bydel, Jernbanebyen

Nyheder
12.oktober 2020

Mellem Vesterbro, Kgs. Enghave og Teglholmen centralt i København ligger det 365.000 kvm store område, Jernbanebyen. Området skal udvikles til en moderne bydel med boliger, erhverv, detailhandel, skole, kollektiv trafik, fællesskaber og grønne arealer. Og det skal naturligvis ske i overensstemmelse med stedets særlige placering og karakter.

Norconsult skal bidrage til udvikling af ny bydel, Jernbanebyen

Norconsult er i Team Vandkunsten & Holscher Nordberg udvalgt til at deltage i det spændende udviklingsforløb om Københavns nye bydel - et parallelopdrag, hvor der ikke nødvendigvis udpeges én vinder, men hvor det er muligt at kombinere gode forslag fra flere teams i den helhedsplan, som skal udarbejdes efter konkurrencen.

DSB Ejendomsudvikling og Freja Ejendomme skriver i deres pressemeddelelse, at de modtog et ekstraordinært og imponerende felt af 30 ansøgende teams, og de har valgt fem særdeles stærke teams med både danske og internationale erfaringer inden for byudvikling i stor skala.

- De fem teams er udvalgt på baggrund af deres kompetencer inden for planlægning og etablering af byliv, fællesskaber, bynatur og grønne områder, samt deres evner til at arbejde med både byudvikling i stor skala og i områder med bevaringsværdige bygninger, siger Søren Beck-Heede, adm. direktør i DSB Ejendomsudvikling.

Der er også lagt vægt på ansøgernes forståelse af området og dets potentiale, evner til at indgå i dialogprocesser og erfaringer med realisering af byudviklingsprojekter, tilføjer han.

Forslagene skal flette nyt og bevaringsværdigt byggeri sammen i en helhedsplan for Jernbanebyen, og bygge videre på den sjæl og de kreative kræfter og initiativer, der allerede spirer i området, samt ikke mindst binde Jernbanebyen sammen med nabobydelene.

De fem teams skal tage udgangspunkt i konkurrenceprogrammet og grundejernes visioner for Jernbanebyen. Med i grundlaget for konkurrencen er også en lang række forslag og idéer fra interesserede borgere, foreninger med mere, som har benyttet sig af muligheden for at give deres besyv med om udviklingen af Jernbanebyen.

Bedømmelsen af de fem projekter foretages af et vurderingsudvalg med repræsentanter fra DSB Ejendomsudvikling, Freja Ejendomme, eksterne fagdommere, rådgivere fra Københavns Kommune og grundejernes egne, faglige rådgivere.

Team Vandkunsten Holscher Nordberg består af arkitekter fra Vandkunsten og Holscher Nordberg, landskabsarkitekt Marianne Levinsen, trafikplanlæggere og anlægsingeniører fra Norconsult samt et ekspertpanel: idræt- og bevægelseskonsulent Søren Hemmingshøj, Bactocon vandhåndtering, Kenneth Balfelt Team – social kunst og byrum, kulturarvseksperter Birk Jørgensen & Søberg og bystrateger fra Bureauet Niels Bjørn.