Norconsult har vundet 2 totalrådgiveropgaver for Boligforeningen ALBOA i Aarhus

Nyheder
02.juni 2021

Norconsults tværfaglig viden og erfaring med integreret rådgivning ved nybyggeri- og renoveringsprojekter i den almene sektor, har nu medført, at vi netop har fået 2 store renoveringsopgaver for Boligforeningen ALBOA

Norconsult har vundet 2 totalrådgiveropgaver for Boligforeningen ALBOA i Aarhus

ALBOA er en boligforening med boliger i Aarhus og Skanderborg Kommune. De udlejer, driver og udvikler 80 boligafdelinger med i alt 7.200 boliger. I alt 12-15.000 mennesker bor i boliger, som administreres af ALBOA.

De to vundne konkurrencer omhandler følgende.

Boligforeningen Alboa, afdeling 40 og 43, Håndværkerparken, Aarhus – 294 boliger

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med omfattende renovering af 294 boliger.

Afdelingerne er typiske almene boliger fra 1982-83 i 1 og 2 plan. Klassiske bygninger med murede facader.

I facaderne er der anvendt gule mangehulsten med kalkholdigt indhold. Facaderne er opmuret med murstenenes ”bagside” udad, samtidig med at der ikke er et beskyttende udhæng. Disse forhold har medført et omfattende nedbrud i facaderne med delamineringer og mange springere.

Renoveringsopgaven omfatter en udskiftning samtlige murede facader incl. ny isolering, så alle facader fremstår driftssikre og energioptimale efter renoveringen.

Boligforeningen Alboa, afdeling 47, Råhøjparken, Aarhus – 221 boliger

Opgaven omfatter totalrådgivning i forbindelse med en omfattende renovering af 221 boliger. Afdelingen er opført i 1989 som tæt/lavt rødt murstensbyggeri i 1 og 1,5 plan.

Bygningerne er udført med ustabile tagkonstruktioner og med badeværelser uden vådrumsmembraner. Dette har bl.a. medført at der er omfattende revnedannelser og opfugtninger i boligerne.

Den fremtidige renoveringsopgave omfatter bl.a. at alle tagkonstruktioner og tagbelægninger renoveres incl. efterisoleringer. Ydermere skal alle vinduer og døre udskiftes, badeværelser renoveres og ventilationsanlæg samt varmeanlæg renoveres, således indeklima forbedres og lever op til nutidige standard.