Norconsult er valgt som totalrådgiver til stor renoveringsopgave i Viborg

Nyheder
17.august 2020

Boligselskabet Viborg har valgt Norconsult som totalrådgiver ifm. renovering af 3 afdelinger, betegnet som Digterparken, med i alt 383 almene boliger. Det samlede anlægsbudget er på 370 mio kr.

Norconsult er valgt som totalrådgiver til stor renoveringsopgave i Viborg

Digterparken er opført som klassisk fuldmuret byggeri, og består af flere 3-etagers boligblokke. Selvom de 3 afdelinger er opført efter det samme bygningsprincip, har hver afdeling sit eget arkitektoniske udtryk og sine egne boligdisponeringer, og det er vigtigt, at afdelingerne efter renoveringen stadig fremstår med hver sin tydelige arkitektoniske identitet.

Digterparkens afdelinger er velfungerende med en høj vedligeholdelsesstandard, og det er nu vores opgave at sikre, at afdelingerne også i fremtiden kan tilbyde attraktive, tidssvarende og konkurrencedygtige boliger. Teamet er suppleret med landskabsarkitektfirmaet By + Land og DK2 Bygherrerådgivning, og vi ser frem til samarbejdet og den spændende opgave.

Det samlede projektforløb strækker sig fra medio 2020 til medio 2026 . Norconsult varetager alle arkitekt- og ingeniørydelser og opgaven omfatter samtlige ydelser fra ide til færdiggørelse, herunder udarbejdelse af helhedsplaner, beboerbeslutningsgrundlag for hver af de 3 afdelinger, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn.

Kontaktperson

Profilbillede av Jakob Thiel
Jakob Thiel
Bygherrerådgivning