Første kvartal 2021: God vækst i omsætning og resultat for Norconsult

Nyheder
06.maj 2021

Norconsult-koncernen præsterede en stærk vækst i både bruttoomsætning og driftsresultat for første kvartal 2021. Bruttoomsætningen for koncernen er 1.900 MNOK i første kvartal 2021 mod sidste års 1.801 MNOK. Dette svarer til en forøgelse på 99 MNOK (5,5 procent), hvor den organiske vækst under hensyntagen til opkøb er 5,2 procent. Driftsresultatet (EBIT) for kvartalet er 145 MNOK mod sidste års 92 MNOK.

Første kvartal 2021: God vækst i omsætning og resultat for Norconsult
Norconsults koncernchef Egil Hogna

Driftsresultatet er begge år korrigeret for den lønbonus, der blev indført ved afvikling af B-aktieordningen. Koncernen leverer en bruttodriftsmargin på 7,6 procent (5,1), mens EBITA-margin før goodwillafskrivninger er 9,2 procent (6,9) pr. første kvartal 2021.

Under hensyntagen til 16 færre arbejdstimer i den norske del af koncernen sammenlignet med samme kvartal i fjor, er den underliggende vækst ca. 7,5 procent for koncernen. Det er fortsat nogle omkostningsbesparelser grundet smittebeskyttelsestiltag og begrænsninger knyttet til rejser og lignende

- Set i lyset af corona og hård konkurrence på markedet er det gode resultater. Vi har fornuftig fart på med solid ordretilgang og høj beskæftigelse på trods af coronasituationen. Det er glædeligt at se, at der navnlig er en god udvikling i Forretningsområde Norden, hvor der er høj omsætningsvækst og god indtjeningsudvikling, siger koncernchef Egil Hogna i Norconsult.

Alle forretningsområder leverer vækst inden for både bruttoomsætning og driftsresultat. I Norden steg bruttoomsætningen med 72 MNOK, hvilket svarer til en forøgelse på 14,7 procent sammenlignet med sidste år. Væksten er udelukkende et resultat af organisk vækst.

Styrker tværfagligt samarbejde i Norden

I denne uge blev det klart, at Norconsult overtager RUBOW arkitekter i Danmark, en virksomhed med cirka 100 medarbejdere, hvoraf de fleste er arkitekter.

- Vi kan se, at tværfaglighed udgør en konkurrencefordel. For at få maksimal bæredygtighed og produktivitet i projekterne er det vigtigt, at arkitekterne og ingeniørerne arbejder tæt sammen. I Norconsult har vi nu cirka 850 arkitekter, og det giver stærke synergier, siger Hogna.

Ud over RUBOW har Norconsult-koncernen indtil videre i 2021 købt virksomhederne Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta og virksomheden Citiplan AS i Larvik.

Høj aktivitet

Der har været høj aktivitet og blevet arbejdet med mange spændende projekter i løbet af første kvartal 2021. I Norge blev den første digitale planadvisering i januar sendt ud til berørte naboer ved den nye E6, syd for Trondheim. Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) har været centrale for udviklingen af løsningen.

I februar vandt Norconsult rammeaftalen for kontrol og godkendelse af beton-, stål- og træbroer for Statens Vegvesen og blev vurderet som den rådgivningsvirksomhed med den største kompetence inden for broer. I første kvartal fortsatte Norconsult planlægningsarbejdet med E39 Ytre Ringvei i Kristiansand og E18 Vestkorridoren i Bærum. Norconsult er også engageret i planlægningen af E6 Korporalsbrua – Prestteigen og E6 Gyllan – Kvål samt E6-strækningen Roterud – Storhove. Inden for sygehuse er koncernen i gang med projektering af blandt andet et nyt klinik- og protonbyggeri til Radiumhospitalet samt sygehusene i hhv. Hammerfest, Narvik og Drammen. Koncernen er også central inden for projektering af en række skolebyggerier og spændende industriprojekter som for eksempel et nyt CO2-fangstanlæg til Norcem i Brevik.

Der har ligeledes været god aktivitet i resten af Norden i løbet af første kvartal 2021. 

Norconsult i Sverige har vundet opgaven som projektleder for arbejdet med forurenede grunde vedrørende perfluorerede stoffer (PFAS) på Örnsköldsvik Lufthavn og Midlanda Lufthavn. Koncernen har også vundet en treårig rammeaftale med Vattenfall Produktion, hvor omsætningen for Norconsult beregnes til ca. 100 MSEK. Derudover har vi vundet en rammeaftale med Svenska Kraftnät om konsulenttjenester. Forretningsområdet Arkitektur og samfundsplanlægning vandt for nylig rammeaftaler med en række kommuner i Sverige inden for både byudvikling og arkitektur.

I Danmark leverer Norconsult alle ingeniørtjenester i forbindelse med byggeriet af ny politistation i Silkeborg. Bygningen forventes at blive taget i brug i 2021. I Herlev har koncernen fået den udfordrende opgave at renovere og ombygge indkøbscentret Herlev Bymidte, som skal udvides til også at omfatte boliger og erhvervsvirksomheder.

Ny koncernledelse

I april blev der vedtaget en ny organisation og koncernledelse i Norconsult. Den nye koncernledelse er udvidet for at styrke strategisk vigtige indsatsområder som nordisk vækst, digitalisering og bæredygtighed. For at styrke koncernens nordiske satsning er bl.a. aktiviteterne i Sverige og Danmark løftet op som egne forretningsområder i den nye koncernledelse. Derudover er Fornybar energi, Digitalisering og koncernens bemandingsvirksomhed i Technogarden etableret som egne forretningsområder. Forretningsområderne Hovedkontor og Regioner Norge videreføres.

Kontaktperson

Profilbillede av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Seniorrådgiver