Brønshøj Sognecenter

Nyheder
02.februar 2018

NORD Architects og Norconsult vandt i 2015 konkurrencen om det nye sognecenter ved Brønshøj Kirke.

Brønshøj Sognecenter

Projekteringen er afsluttet og projektet har været udbudt, og som man kan se er der aktivitet på byggepladsen.

Sognecentret markerer sig og bliver synligt i bybilledet, men sørger samtidig for ikke at fjerne udsynet til kirken fra torvet og er derudover nøje tilpasset sine omgivelser. Med Sognecentret, som et sidste led i treenigheden med kirke og præstegård åbner centret sig op mod byen og byens borgere og inviterer dem ind i den kulturelle enklave.

Bybilledet er under forandring og vi glæder os til at se det færdige resultat