Årsresultat og fjerde kvartal 2020: God omsætningsvækst og underliggende resultatudvikling for Norconsult

Nyheder
26.marts 2021

Norconsultkoncernen leverede stærk vækst i både omsætning og underliggende resultat for 2020 til trods for et udfordrende år præget af coronapandemien. Bruttoomsætningen for koncernen blev på 6.932 MNOK i 2020 mod 6.289 MNOK i 2019. Det svarer til en stigning på 643 MNOK (10,2 procent), hvor den organiske vækst (eksklusive opkøb) er på 6,6 procent. Driftsresultat inklusive goodwill af- og nedskrivninger endte på 438 MNOK mod forrige års 461 MNOK.

Årsresultat og fjerde kvartal 2020: God omsætningsvækst og underliggende resultatudvikling for Norconsult
Koncernchef Egil Hogna (foto Johnny Syvertsen)

Driftsresultatet er påvirket af en ændring af bonusordningen i selskabet Norconsult AS, hvor denne tidligere blev udbetalt som udbytte gennem en egen aktieklasse (B-aktier). B-aktierne er ifølge en beslutning på en ekstraordinær generalforsamling konverteret til ordinære aktier og erstattet af en lønbonusordning for alle medarbejdere i selskabet. Ændringen reducerer driftsresultatet for 2020 i koncernen med ca. 128 MNOK.

De totale goodwill af- og nedskrivninger for koncernen i 2020 beløber sig til 171 MNOK, og EBITA er 610 MNOK med en margin på 8,8 procent. Under hensyntagen til lønbonus ville EBITA være 465 MNOK i 2019 med en tilhørende margin på 7,4 %.

Omsætningen i fjerde kvartal 2020 blev 1.953 MNOK (1.817), en stigning på 7,5 procent i forhold til samme periode året før. Driftsresultatet blev 85 (94) MNOK, og det inkluderer en hensættelse på 32 MNOK knyttet til den lønbonus, der erstatter B-aktiemodellen. En konvertering til sammenlignelige tal for fjerde kvartal 2019 ville have resulteret i et driftsresultat på 70 MNOK. Underliggende repræsenterer driftsresultatet for sidste kvartal 2020 dermed en stærk resultatforbedring sammenlignet med den tilsvarende periode forrige år.

– Vi er godt tilfredse med både omsætningsvækst og underliggende resultatudvikling i 2020 og i fjerde kvartal. Sidste år var et usædvanligt og krævende år på grund af coronapandemien, og jeg vil gerne rette en særlig tak til både kunder, samarbejdspartnere og kolleger for den indsats, I har leveret. Jeg er imponeret og taknemmelig for, at vi på trods af pandemien kan fremlægge et solidt resultat, siger koncernchef Egil Hogna fra Norconsult.

Omsætningsforbedringerne kommer fra næsten alle forretningsområder. Norconsult havde en særlig god udvikling i Sverige og Danmark i 2020 med en resultatforbedring på næsten 50 procent fra området Norden. Omsætningsvæksten er både organisk og fra opkøb, og den er særlig positivt påvirket af helårseffekterne fra opkøbene af ECT, Øvre Romerike Prosjektering og danske KHS Arkitekter i løbet af 2019. Resultatforbedringen skyldes også coronarelaterede omkostningsbesparelser som færre rejser, kurser, arrangementer osv.

I Norge gennemførte Norconsult en række mindre opkøb i 2020: SG Arkitektur AS i Hønefoss, Kosbergs Arkitektkontor AS i Molde og A3 Arkitektkontor AS i Harstad. Markedsområdet arkitektur noterede en vis nedgang i aktivitetsniveauet som følge af coronapandemien.

Spændende opgaver og højt aktivitetsniveau
2020 var et usædvanligt år for alle. På trods af coronapandemien har Norconsult vundet flere store og små opgaver, og vi har samtidig haft et højt aktivitetsniveau med flere løbende projekter både i og uden for Norden.

I Norge fortsætter selskabet arbejdet med projektering af flere opgaver inden for forskellige virksomhedsområder. I Bærum er Norconsult i gang med projektet "Vestkorridoren", en reguleringsplan til strækningen E18 Ramstadsletta-Slependen vest for Oslo. Norconsult er også i gang med planlægningen af Ytre Ringvei for Nye Veier i forbindelse med E39 / E18 i Kristiansand. Selskabet arbejder med projektering af et nyt vandrensningsanlæg til Asker og Bærum vandværk (ABV). I Brevik er Norconsult i gang med planlægningen af Norges første fangstanlæg til CO2 i fuld skala.Selskabet har også stået for skitse- og forprojektering af den nye lufthavn i Bodø, en bæredygtig opgave, der vil bane vej for en helt ny bydel i kommunen. Endelig er Norconsult godt i gang med projekteringen af et nyt klinik- og protoncenter på Radiumhospitalet i Oslo samt andre hospitalsprojekter.

I Sverige har Norconsult vundet en række rammeaftaler inden for flere forretningsområder. Selskabet har styrket sin position inden for forretningsområdet Arkitektur og Samfundsplanlægning gennem opgaver for Polarbröd, Lokalförvaltningen Göteborg og for minedriftsselskabet LKAB. Norconsult AB har også vundet opgaven med at projektere akustikken i et nyt koncerthus i Lund. I december 2020 offentliggjorde Trafikverket, at Norconsult blev tildelt Mälarbanans arbejdsmiljøpris 2020 for nyskabende arbejde med innovation, samarbejde og samvittighedsfuldt arbejde inden for arbejdsmiljø. I november 2020 blev skolebyggeriet Sävehuset kåret til Årets miljøbyggeri i Sverige.

I bydelen Nordhavn i København har Norconsult stået for projektering af den offentlige retsbygning Østre Landsret, et byggeprojekt med 20 retssale, ventearealer og kontorer. Projektet er bæredygtighedscertificeret til guld. Norconsult i Danmark har også været central i projekteringen af et beton- og materialelaboratorium ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU), som er en del af et forskningsprojekt om klimavenlig beton.

Attraktiv arbejdsgiver
I 2020 gjorde Norconsult sig bemærket som selskab inden for forskellige områder. Norconsult vandt AEC Excellence Awards for digital innovation i Nye Veier-projektet E39 Kristiansand vest-Mandal øst, et samarbejde med AF Gruppen. Det var branchens første, fuldt digitale samfærdselsprojekt.

I november udpegede aktive ingeniører Norconsult som Norges næstmest attraktive arbejdsgiver i den årlige undersøgelse Universum Professional Survey – og bedst i kategorien rådgivende ingeniører. Ved udgangen af 2020 var der ca. 4.600 ansatte i Norconsult, og i løbet af året tiltrådte omkring 400 nye kolleger virksomheden.

Styrker bæredygtighedssatsningen BAE-branchen (byggeri, anlæg, ejendom) er Norges største på fastlandet, og en branche, der står for en betydelig del af klimaudledningerne. Med en værdiskabelse på næsten 400 milliarder og 350.000 medarbejdere er det en branche, som er helt central for værdiskabelsen både lokalt og på nationalt plan. Norconsult har i 2020 arbejdet aktivt - både med kunder og medarbejdere - for at bidrage til et mere bæredygtigt samfund gennem vores projekter. Det er her virksomheden har størst indflydelse, men Norconsult har også sat specifikke mål for at forbedre sin egen drift.

Norconsult deltager i brancheinitiativet Sammen 2020, hvor selskabet forpligter sig til at bidrage til en betydelig reduktion af klimagasser for en branche, der i dag står for en stor del af klimagasudledningerne. I løbet af 2020 meldte Norconsult sig også ind i UN Global Compact, verdens største bæredygtighedsinitiativ for virksomheder, og i Skift – et erhvervsdrevet klimainitiativ, som har til formål at gå foran og vise, hvilke forretningsmuligheder der ligger i overgangen til et samfund med nul udledning.
– Til trods for at der er skarp konkurrence på markedet, oplever jeg, at Norconsult er godt rustet til videre vækst og udvikling. Gennem flere år har vi arbejdet systematisk for at rekruttere de bedste hoveder, som hele tiden strækker sig lidt længere for at skabe værdi for vores kunder. Med en satsning på nytænkning og innovation både internt og i vores projekter har vi et godt grundlag for fortsat at udfordre etablerede sandheder og søge efter mere bæredygtige, effektive og samfundsnyttige løsninger tilpasset fremtidens samfund, siger Hogna.

Kontaktperson

Profilbillede av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Seniorrådgiver