Årsresultat 2019: fortsat vækst

Nyheder
09.marts 2020

Norconsult omsatte i fjerde kvartal 2019 for 1,814 mia. NOK, hvilket svarer til en stigning på 17% sammenlignet med samme periode i 2018. Driftsresultatet for kvartalet går noget ned sammenlignet med foregående år: 93 mio. NOK i 2019 mod 104 mio. NOK i 2018. Den underliggende organiske vækst i bruttoomsætning er ca. 11% for kvartalet.

Årsresultat: fortsat omsætningsvækst
Vi er godt tilfredse med omsætningsvæksten og resultatudviklingen, siger koncernchef Per-Kristian Jacobsen

Bruttoomsætningen for koncernen i 2019 er 6.285 mio. NOK mod 5.326 mio. NOK i 2018. Det er en stigning på 960 mio. NOK, hvilket svarer til 18%. Den organiske vækst under hensyntagen til opkøb er ca. 11 procent. Driftsresultatet stiger fra 402 mio. NOK i 2018 til 460 mio. NOK i 2019, og driftsmarginen er 7,3 procent mod 7,5 procent i 2018. Givet den betydelige opkøbsvirksomhed de sidste to år med efterfølgende goodwillafskrivninger bliver driftsmarginen trukket noget ned. Den underliggende driftsmargin i 2019 før goodwillafskrivninger er som foregående år.

– Vi er godt tilfredse med omsætningsvæksten og resultatudviklingen i perioden. Vi leverer tværfaglig rådgivning, og udlever vores strategi om at skabe kundeværdi gennem bæredygtighed, digitalisering og samarbejde. Vi har et mål om et udvidet, nordisk fodaftryk, og derfor er det glædeligt, at både omsætning og resultat øges i alle de nordiske lande, siger koncernchef i Norconsult Per Kristian Jakobsen.

HØJT AKTIVITETSNIVEAU OG INTERESSANTE PROJEKTER

Norconsult har i 2019 arbejdet med mange interessante projekter. I Norge og i samarbejde med Nordic har Norconsult udviklet et nyt byudviklingsforslag til Bragernes i Drammen. I november underskrev Norconsult to rammeaftaler med norske Statsbygg om teknisk tilstandsanalyse af alle Statsbyggs ejendomme i Midtnorge og Oslo. Norconsult Informationssystemer underskrev i september en aftale med statens vejvæsen om leverance af en cloudløsning til styring af projektøkonomi. Selskabet har et godt fodfæste inden for projektering af vandkraft, og er blandt andet engageret i projektering af vandkraftværkerne Nedre Otta, Tolga og Nedre Fiskumfoss. Selskabet står centralt i projekteringen af Ny Lufthavn Bodø, Intercity-strækningen Drammen – Kobbervikdalen og ikke mindst udbygningen af E39 Kristiansand vest – Mandal øst. Norconsult har en solid position inden for hospitalsbyggeri og har blandt andet været en central aktør i projekteringen af et nyt klinik- og protonkompleks på Radiumhospitalet i Oslo. Inden for skolebyggeri er Norconsult blandt andet engageret i projekteringen af Eikeli videregående skole i Bærum samt Midsund skole i Møre og Romsdal. For nylig fik Norconsult desuden tildelt opgaven med projektering af et nyt vandbehandlingsanlæg til Asker og Bærum vandværker i Kattås, Bærum.

I Danmark har Norconsults 4-årige byggepartnerskab med Københavns Kommune på skoleområdet, «Byk med TRUST», efterhånden mange vellykkede opgaver med fokus på etablering af moderne læringsmiljøer bag sig. I forbindelse med renoveringen af Holberg Skole i København vandt projektet en flot pris som «Årets Skolebyggeri 2019».

I marts måned vandt Norconsult endnu en strategisk rammeaftale – denne gang med KAB (Københavns Almene Boligselskab). Norcosnult skal som en del af det strategiske partnerskab ”&os” udføre renoveringer ud fra partnerskabets principper dvs. fra projektkontor, hvor alle fagligheder sidder sammen med bygherre og løser opgaverne. KAB forventer, at der kommer byggesager for op mod 4 milliarder DKK over de næste 4 år.

I Sverige har Norconsult vundet en prestigefyldt opgave med at projektere akustik til den internationale gæstespilsscene i Stockholm. Scenen bliver den største af sin slags i Sverige. I december blev Knivsta "Centrum för Idrott och Kultur" indviet, et bæredygtigt projekt med et af Sveriges største træhuse.

FLERE VIGTIGE OPKØB

Koncernen har i løbet af 2019 købt en række virksomheder. I starten af 2019 købte Norconsult Kjeller Vindteknikk AS og blev dermed styrket inden for vindkraft og vindanalyser i Norden. Inden for arkitektur er Norconsult i 2019 vokset gennem opkøbene af Johnels & Moberg Arkitekter AB i Sverige, KHS Arkitekter i Danmark samt Heyerdahl Arkitekter og Borealis Arkitekter i Norge. Med købet af SG arkitektur styrker Norconsult sin tilstedeværelse på Hønefoss og erobrer en endnu stærkere markedsposition inden for skoler og plejebyggeri. Gennem overtagelsen af Øvre Romerike Projektering AS har selskabet styrket kapaciteten inden for tværfaglig rådgivning i Romerike. Med opkøbet af ECT AS er selskabet blevet betydeligt styrket, hvad angår projektgennemførelse og elektroteknik inden for både byggeri, ejendomme og samfærdsel.

ATTRAKTIV ARBEJDSGIVER

I løbet af 2019 blev der gennem organisk vækst og opkøb rekrutteret 807 nyuddannede og erfarne medarbejdere til Norconsult. Koncernen har ved starten af 2020 ca. 4.400 medarbejdere. I Norge ansætter Norconsult rundt regnet 150 nyuddannede studenter hvert år. Dertil kommer 100 sommerstudenter hver sommer. Selskabet arbejder målrettet med rekruttering ved uddannelsesinstitutioner i Norden. I maj 2019 blev Norconsult igen kåret til en af Norges mest attraktive arbejdsgivere af Universum og Karrierebarometeret, og selskabet ligger på Top 5-listen blandt både teknologi- og ingeniørstuderende.

Norconsult er Norges største tværfaglige rådgivningsvirksomhed og også en af de førende i Norden. Selskabet er godt klædt på til rentabel vækst – også i årene, der kommer.

Tallene i denne meddelelse er ikke reviderede. 

Kontaktperson

Profilbillede av Kjetil Ekkeren
Kjetil Ekkeren
Senior kommunikationsrådgiver